Бюджет та громадськість

Право власності

Право на користування лісом: як реалізувати

Крім права власності на ліси поширеним є також право на користування лісами. Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового користування лісами.

Квартира – реальний шлях «вибити» комунальні борги

У Львові всерйоз взялися за злісних боржників з оплати комунальних послуг. На кону – конфіскація та виставлення на аукціон приватних помешкань боржників. Правники кажуть, що все у правовому полі.

Реалізація чи захист права власності: де проблем більше?

Право власності – це основне речове право, яке належить громадянам та юридичним особам. Проте нерідко це право треба не захищати, а сприяти реалізації, оскільки низька правова обізнаність громадян зумовлює незнання багатьох аспектів реалізації права власності, наприклад, спадкоємці не володіють інформацією про порядок прийняття спадщини, власники земельних ділянок не знають, як правильно укласти договір оренди, громадяни не знають, як узаконити самочинно збудовані будівлі та споруди та ін.

Самобуд - права власності немає

В сучасних умовах особливої актуальності набувають проблеми самочинного будівництва будівель та споруд. Взагалі самочинне будівництво є одним з тих протиправних явищ, яке з одного боку, порушує вимоги планування, забудови і розвитку територій, а з другого – негативно впливає, на утвердження правопорядку у сфері сучасних земельних відносин, сприяє створенню певних передумов для функціонування тіньового ринку нерухомості. В певних випадках при здійсненні самочинного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках воно може не тільки порушувати права на землю громадян, юридичних осіб, держави, територіальних громад, а й завдавати шкоди навколишньому природному середовищу в цілому і землі як складовій довкілля зокрема.

Викуп землі для суспільних потреб чи неповага до права власності

Право приватної власності – це непорушне право. Саме так зазначено у ст.41 Конституції України. Відповідно ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Також Конституція України гарантує, що примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Непорушне право власності – європейські засади та українські реалії

Право власності – це одне з основних прав людини. В усіх демократичних країнах світу право власності є першим правом, яке захищається державою після природних прав людини (право на життя, на охорону здоров’я тощо).

ЛЕОНІД ТАРАСЕНКО.Як чергові «розподіли інтересів» судів впливають на захист прав звичайних громадян

В квітні Конституційний Суд України прийняв рішення у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а“, „б“, „в“, „г“ статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (Справа № 1-6/2010). Цим рішенням було поставлено крапку у проблемі розмежування юрисдикції судів щодо розгляду земельних спорів (оскарження рішень, дій, бездіяльності органів місцевого самоврядування по земельних питаннях). Оскільки впродовж кількох років такі справи слухалися судами спочатку по КАСУ, потім по ЦПК України (ГПК України).

Прийомні сім'ї з трьома та більше дітьми та дитячі будинки сімейного типу відносяться до категорії багатодітних сімей.

Прийомні сім’ї (за наявності трьох та більше дітей) та дитячі будинки сімейного типу можуть бути віднесені до категорії багатодітних сімей. Про це йдеться у листі-роз’ясненні Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, за підписом заступника Міністра Тетяни Кондратюк, яке отримало Мінпраці на свій запит.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

RSS-матеріал