Бюджет та громадськість

Нормативно-правові акти

Положеня про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудни 2009 року №1317

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок, умови та критерії встановлення інвалідності медико-соціальними експертними комісіями (далі - комісії).

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ).

Положення про медико-соціальну експертизу затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1317

Загальні положення
1. Це Положення визначає процедуру проведення медико-соціальної експертизи хворим, що досягли повноліття, потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, інвалідам (далі - особи, що звертаються для встановлення інвалідності) з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній,
трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації.

Інструкція про встановлення груп інвалідності затверджена Наказом Міністерства охорони здоровя від 07.04.2004 N 183

1. Загальні положення
Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) визначається, що інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

1.1. В цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом затверджена Наказом Міністерства охорони здоровя України від 15.11.2005 N 606

1. Загальні положення

Порядок виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 150

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування (далі - грошова компенсація за путівку та за самостійне лікування) деяким категоріям інвалідів, та її розміри.

Порядок взяття на облік інвалідів для забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами.

З 01.01.2007 року забезпечення громадян засобами пересування, реабілітації та протезно – ортопедичними виробами здійснюється у новому «Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 року № 1652, зі змінами, внесеними з 01.01.2009 року постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2008 № 1015 відповідно якої:

Інструкція про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

{ У назві та тексті Інструкції слова "установи кримінально-виконавчої системи" у всіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань та слідчі ізолятори" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 216/733 ( z1278-06 ) від 06.11.2006 }

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 року № 221

1. Експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) МОЗ.

2. У МСЕК проходять огляд громадяни, які частково чи повністю втратили здоров'я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність, а також особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, з метою виявлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи для реалізації заходів реабілітації та адаптації інвалідів.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 3 гостя.

RSS-матеріал