Бюджет та громадськість

Консультації

Порядок направлення для огляду хворого у МСЕК?

Відповідно до п. З Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р.

Якими медичними установами розглядається питання про встановлення інвалідності у повнолітніх та неповнолітніх осіб?

Відповідно до ст. 7 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні" інвалідність повнолітніх хворих встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), а неповнолітніх - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

Яуий порядок оскарження рішень прийнятих медико-соціальними експертними комісіями?

У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або до комісії, в
якій він проходив огляд, чи до відповідного управління охорони здоров'я.

На підставі яких документів МСЕК приймає рішення про встановлення ступеня інавлідності?

Дане питання регулююється Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1317.

Як проводиться медико-соціальна експертиза інвалідів, які перебувають в установах виконання покарань?

Експертиза в медико-соціальних експертних комісіях Міністерства охорони здоров'я України (далі - МСЕК) проводиться особам, інвалідність яким була встановлена до засудження. Експертиза інших засуджених інвалідів здійснюється лікарсько-трудовими комісіями (далі - ЛТК) відділів (відділень, груп) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідемічним станом територіальних органів правління Державного департаменту України з питань виконання покарань в
Автономній Республіці Крим та областях.

Підкажіть будь-ласка, мій чоловік не може самостійно з’явитися до МСЕК, як у цьому випадку нам бути?

Відповідно до п. 23 положення «Про медико-соціальну експертизу» затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009р. № 1317

Який порядок направлення на комісію і хто його має дати? Куди звертатись?

Відповідно до п. 3 положення «Про медико-соціальну експертизу» затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009р. № 1317

Хто повинен входити до складу МСЕК?

Загалом залежно від ступеня, виду захворювання та групи інвалідності утворюються комісії загального та спеціального профілю.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

RSS-матеріал