Бюджет та громадськість

Консультації

Як правильно оскаржувати рішення медико-соціальної експертної комісії?

У разі незгоди з рішенням районної, міжрайонної, міської комісії хворий, потерпілий від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання або інвалід має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської центральних міських комісій або до комісії, в якій він проходив огляд, чи відповідного управління охорони здоров’я.

Які відмінності між підгрупою А та Б першої групи інвалідності.

Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від міри втрати здоров'я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або диспансерному нагляді.

Які особливості заочного огляду?

У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості) медико-соціальні експертні комісії можуть прийняти рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ. У разі подання письмової заяви особою, що звертається для встановлення інвалідності (її законним представником), у якої наявні захворювання, дефекти, необоротні морфологічні стани, порушення функцій органів та систем організму, за яких групи інвалідності встановлюються безстроково, перелік яких затверджується МОЗ, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Де повинен проводитися огляд?

Огляд громадян у медико-соціальних експертних комісіях проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу.

Перелік документів, які необхідні для отримання автомобіля.

Дане питання регулюється Порядком забезпечення інвалідів автомобілями затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 19.07.06р. №999. Відповідно до даного Порядку підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним, а також документи, що додаються до заяви:

Який орган визначає для інвалідів медичні показання до забезпечення технічними засобами реабілітації?

Медичні показання до забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації визначають для:

Порядок проведення огляду особи медико-соціальною експертною комісією.

Медико-соціальна експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, оцінювання соціальних потреб інваліда, визначення клініко-функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Які існують причини інвалідності і як вони впливають на встановлення групи?

Відповідно до Положення про порядок , умови та критерії встановлення інвалідності, що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317 причинами інвалідності є:

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.

RSS-матеріал