Бюджет та громадськість

Матеріали

Право власності у Рішеннях Європейського Суду з прав людини у справах громадян проти України

Одним із важливих «джерел» розуміння права власності у «праволюдинному» вимірі для держави є безперечно Рішення Європейського Суду з прав людини у справах громадян проти України.

Ліс як об’єкт права власності

Ліси займають важливе місце серед природних ресурсів. Вони є потужним природним регулятором водного балансу й клімату, виробниками кисню, надійним засобом охорони ґрунтів від ерозії, нейтралізації шкідливих впливів виробничих викидів у довкілля. Ліси мають і велике народногосподарське значення, завдяки їм отримуємо, зокрема, будівельний матеріал й промислову сировину, дикорослі плоди, ягоди, лікарські рослини тощо. Однак ліси є дуже чутливими до антропогенного навантаження. Ігнорування репродуктивних властивостей лісу, необґрунтоване лісокористування здатні завдати йому великої шкоди. Зокрема, в Україні хибна практика планування екстенсивного лісокористування призвела до значного виснаження лісів, зниження загальної продуктивності їх ценозів, погіршення товарної структури лісосічного фонду.

Житло – не офіс, чи черговий недолік законодавчої техніки

06.10.2011р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР» (№ 3825-VI), яким передбачено внесення змін до ст.6 Житлового кодексу Української РСР (далі – ЖК УРСР) щодо визначення житлової та загальної площ об’єкту житлової нерухомості. Водночас крім цих змін було сформульовано по іншому ще одне законодавче положення, яке має дуже суттєве значення для реалізації права власності. А саме відповідно до запропонованої редакції ч.1 ст.6 ЖК УРСР (друге речення) надання приміщень у житлових будинках для потреб виробничого характеру забороняється.

Право на користування лісом: як реалізувати

Крім права власності на ліси поширеним є також право на користування лісами. Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового користування лісами. У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. У постійне користування ліси на землях комунальної власності для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища. Право постійного користування лісами посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Квартира – реальний шлях «вибити» комунальні борги

У Львові всерйоз взялися за злісних боржників з оплати комунальних послуг. На кону – конфіскація та виставлення на аукціон приватних помешкань боржників. Правники кажуть, що все у правовому полі.

Реалізація чи захист права власності: де проблем більше?

Право власності – це основне речове право, яке належить громадянам та юридичним особам. Проте нерідко це право треба не захищати, а сприяти реалізації, оскільки низька правова обізнаність громадян зумовлює незнання багатьох аспектів реалізації права власності, наприклад, спадкоємці не володіють інформацією про порядок прийняття спадщини, власники земельних ділянок не знають, як правильно укласти договір оренди, громадяни не знають, як узаконити самочинно збудовані будівлі та споруди та ін.

Викуп землі для суспільних потреб чи неповага до права власності

Право приватної власності – це непорушне право. Саме так зазначено у ст.41 Конституції України. Відповідно ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Також Конституція України гарантує, що примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Непорушне право власності – європейські засади та українські реалії

Право власності – це одне з основних прав людини. В усіх демократичних країнах світу право власності є першим правом, яке захищається державою після природних прав людини (право на життя, на охорону здоров’я тощо).

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

RSS-матеріал