Бюджет та громадськість

Швеція і її система соціального захисту

Швеція є зразком соціал-демократичного шляху розвитку в сучасній концепції розвитку Європи. Цій країні вдається дотримуватися прогресивного напрямку, на відміну від інших держав, які йшли схожим шляхом, особливо, коли мова йде про вільний ринок послуг та розвиток малого і середнього бізнесу. Так, відійшли від цих постулатів Норвегія, Данія, Фінляндія.

Шотландія і її система соціального захисту

Цікаві і давні традиції має соціальна робота в одній із територіальних частин даної країни - Шотландії.

Надання соціальних послуг в Шотландії є дещо відмінним від решти Великої Британії. Причина цієї різниці полягає в історії Шотландії і в характеристиці її закладів і установ.

«Юридичний радник із соціальних питань" - нове електронне видання для організацій соціального спрямування

Центром громадської адвокатури за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочато реалізацію проекту «Реформування системи пільг та привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів». Проектом та програмою правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури двічі на місяць здійснюється видання «Юридичного радника з соціальних питань».

Медико-реабілітаційні пільги

До медико-реабілітаційних пільг зокрема належать:
- безоплатне або пільгове придбання ліків;
- пільгове санаторно-курортне лікування;
- виплата компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» таким правом наділені:

Соціальний захист населення в Польщі

В Західній Європі вважають, що кожне демократичне суспільство засновує своє соціальне забезпечення та розвиток на трьох складових: вільній ринковій економіці, представленій підприємницьким сектором; демократично обраній владі; і добровільними громадянськими інститутами, що включають, головним чином, неурядові організації – незалежний сектор. Ці три сили, що складають основу сучасного суспільства, можуть виконувати свої завдання тільки за умови взаємного співробітництва.

Соціальний захист населення у Великобританії.

Цікавим прикладом заміни пільг та різноманітних компенсацій якісними соціальними послугами для соціально вразливих категорій на основі персонального підходу є Велика Британія.

Огляд системи соціального захисту в країнах-учасницях Європейського Союзу

Цікавою для дослідження є система соціального захисту країн Європейського Союзу. Зважаючи на західне політико-економічне орієнтування України та плани щодо членства в ЄС, дослідження принципів, правових засад та форми соціального захисту в європейських державах-членах ЄС є одним із компонентів пошуку шляхів реформування системи соціального захисту в Україні.

До питання про необхідність реформування системи пільг в Україні.

Світова практика вирізняє два підходи до соціального захисту громадян. Один з них –адресна (грошова)допомога, яка надається переважно за критерієм малозабезпеченості і часто має цільовий характер. Другий –надання пільг. Здебільшого пільга означає повне або часткове звільнення певних категорій громадян від сплати за отримані послуги або надання додаткових послуг (переваг). Пільги поширюються на певні категорії громадян, а розмір їхніх доходів враховується не завжди. В Україні досі домінує другий варіант державної підтримки, тобто надання пільг.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

RSS-матеріал