Бюджет та громадськість

Інструкція про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

{ У назві та тексті Інструкції слова "установи кримінально-виконавчої системи" у всіх відмінках замінено словами "установи виконання покарань та слідчі ізолятори" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 216/733 ( z1278-06 ) від 06.11.2006 }

Відповідно до вимог ст. 89 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) та з метою встановлення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, установлюється такий порядок проведення медико-соціальної експертизи цієї категорії осіб.

1. Загальні положення

1.1. До закінчення строку дії групи інвалідності засуджений інвалід підлягає переосвідченню в органах медико-соціальної експертизи (далі - експертиза).
1.2. Експертиза в медико-соціальних експертних комісіях Міністерства охорони здоров'я України (далі - МСЕК) проводиться особам, інвалідність яким була встановлена до засудження. Експертиза інших засуджених інвалідів здійснюється лікарсько-трудовими комісіями (далі - ЛТК) відділів (відділень, груп) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідемічним станом територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим та областях. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 216/733 ( z1278-06 ) від 06.11.2006 }

2. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність яким була встановлена МСЕК

2.1. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК після проведення повного і всебічного медичного обстеження з визначенням клініко-функціонального діагнозу та відновного лікування.
Обстеження та лікування проводиться не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну інвалідності в лікувальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби.{ Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань N 216/733 ( z1278-06 ) від 06.11.2006 }
2.2. Начальник медичної частини установи виконання покарань та слідчого ізолятору (далі - установа) відповідає за своєчасне медичне обстеження засудженого інваліда та оформлення його медичної документації.
2.3. Начальник установи відповідає за своєчасне направлення засудженого інваліда на медичне обстеження та подальшу передачу необхідних матеріалів до МСЕК для проведення експертизи.
2.4. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК на виїзних засіданнях в установах за домовленістю між начальником установи та головою МСЕК або заочно, у виняткових випадках, на підставі медичної справи і направлення за формою, яка встановлена Міністерством охорони здоров'я.
2.5. Оплата праці членів МСЕК під час виїзних засідань проводиться у порядку, визначеному спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519 ( z1209-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за N 1209/11489 (із змінами). { Пункт 2.5 в редакції Наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань N 216/733 ( z1278-06 ) від 06.11.2006 }
2.6. МСЕК готує про засуджених, визнаних інвалідами, довідку. Оригінал довідки додається до особової справи засудженого інваліда. Копію довідки в триденний термін МСЕК надсилає до управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, на території яких розташована установа. 2.7. Виплата засудженим пенсії у зв'язку з інвалідністю за час позбавлення волі здійснюється на загальних підставах.

3. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність у яких настала під час відбування покарання

3.1. Експертиза засуджених, інвалідність яких настала під час відбування покарання, проводиться ЛТК згідно з Положенням про лікарсько-трудову комісію, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.03.2000 р. за N 156/4377 та затвердженим наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2000 N 3/6 ( z0156-00 ), який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.03.2000 за N 143/4364 ( z0143-00 ).
3.2. Призначення пенсії цій категорії осіб проводиться після звільнення засуджених та звернення їх до органів соціального захисту населення у встановленому законом порядку.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.