Бюджет та громадськість

До документації конкурсних торгів внесуть зміни

17 грудня 2015 року Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель прийнято рішення № 2255-р/пк-ск, згідно з яким за результатами розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю "П`ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕДІКА" від 05.11.2015 № 85/11 Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр Львівської обласної державної адміністрації зобов’язано внести зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю "Код 32.50.1. Набір призначений для проведення діагностичної коронарографії, доступом через променеву артерію" [оголошення № 213123, оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, бюлетень від 15.10.2015 № 357(15.10.2015)].

ТОВ "П`ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕДІКА" у Скарзі зазначає, що умови документації конкурсних торгів та дії Замовника порушують чинне законодавство України у сфері державних закупівель, порядок проведення Процедури закупівлі та призводять до дискримінації їх підприємтсва, порушуючи його права та охоронювані законом інтереси.
За твердженням ТОВ "П`ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕДІКА", вимогами Документації умисно зазначено надзвичайно детальні вимоги до товарів чим обмежується конкуренція серед учасників, а також забезпечується участь та перемога учасника, який прононує продукцію конкретного, заздалегідь визначеного виробника, в даному випадку – Terumo Corporation (Японія).
Скаржник повідовляє, що продукція яку пропонує їх підприємство виконує повністю аналогічні функції з тією продукцією, технічні характеристики якої визначені Документацією, крім того, є більш сучасною та безпечнішою для пацієнтів, але внаслідок встановлення Замовником дискримінаційних вимог, штучного звуження кола учасників торгів їх пропозиція конкурсних торгів може бути відхилена.
Скаржник зазначає, що після проведення порівняльного аналізу відповідності медико-технічним вимогам Документації чотирьох наборів, призначених для проведення діагностичної коронарографії, доступом через променеву артерію, ним було виявлено, що набір лише одного виробника відповідає даним медико-технічним вимогам, а саме – набір Terumo Corporation, Radiofocus.
На підтвердження вищевикладеного ТОВ "П`ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕДІКА" у додатку до Скарги надало порівняльну таблицю медико-технічних вимог Документації та зазначених вище наборів разом з документами даних виробників (Terumo Corporation, Boston Scientific Corporation, Cordis Corporation, Medtronic).
Згідно із зазначеною таблицею одночасно всім вимогам Документації відповідає тільки продукція виробництва Terumo Corporation, Radiofocus.
Скаржник пропонує внести зміни до Документації, виклавши їх у запропонованій ним редакції, наведеній у додатку до Скарги.
Колегією встановлено, що замовник не спростував інформації Скаржника, не довів та документально не підтвердив, що всім у сукупності медико-технічним вимогам (за всіма позиціями), встановленим у додатку 2 Документації (з урахуванням внесених ним змін), відповідає зареєстроване в Україні обладнання щонайменше двох виробників.
Також на засіданні Колегії, яке відбулося 17.12.2015, представник Скаржника повідомив, що навіть з урахуванням внесених Замовником змін набір лише одного виробника відповідає даним медико-технічним вимогам, а саме – набір Terumo Corporation, Radiofocus, зокрема, в частині розмірів пункційної голки (20G, 21G, 22G), внутрішнього просвіту діагностичного катетеру (не менше 5Fr - 0,04771, 20 мм), покриття провідника стандартного діагностичного (гідрофільне).
За умови, якщо хоча б один медико-технічний параметр обладнання, яке пропонується учасниками Процедури закупівлі, не відповідає технічним умовам Документації, пропозиція конкурсних торгів такого учасника (навіть за умови відповідності іншим вимогам) не буде відповідати умовам Документації та повинна бути відхилена Замовником на підставі статті 29 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон).
Дії Замовника в частині встановлення наведених вище медико-технічних вимог до предмета закупівлі порушують один з принципів здійснення закупівель – недискримінація учасників (у тому числі, Скаржника), та вимоги частини третьої статті 22 Закону, згідно з якою документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Таким чином, Замовник повинен внести зміни до Документації в цій частині.

Публікацію створено в рамках проекту “Посилення голосу громадськості та участі у плануванні та використанні бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я на місцевому рівні”, який виконується Центром громадської адвокатури за підтримки програмної ініціативи “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду «Відродження».

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.