Бюджет та громадськість

ПОРЯДОК забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 187

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення органами праці та соціального захисту населення санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, яких визнано ветеранами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), та військовослужбовців і членів їх сімей та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (крім військовослужбовців строкової служби з числа осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") ( 3551-12 ). { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010; в редакції Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

2. Органи праці та соціального захисту населення забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; { Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), та інвалідів у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні за зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в органах праці та соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування. { Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено нв підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах праці та соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також члени їх сімей одержують путівки в поліклініці або за місцем останньої роботи.

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи Мінсоцполітики, інвалідів, що навчаються на денному відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують органи праці та соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень). { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками щороку (із січня по грудень).
{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками один раз на два роки.
{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок.

10. Інваліди із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками:

I та II групи - до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 45 днів (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок;

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій) у порядку черговості в міру надходження путівок.

Особам, які супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотньому напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У випадку проїзду залізничним транспортом відшкодовують вартість квитка у плацкартному вагоні.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 252 ( 252-2011-п ) від 17.03.2011 }

11. Путівками без лікування (крім санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики) забезпечуються особи, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається довідка про це лікувально-профілактичного закладу.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати путівками органи праці та соціального захисту населення на загальних підставах у порядку черговості в міру надходження путівок.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про те, що інвалід не одержував у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 ( 800-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 831).

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в органах праці та соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

16. Закупівля та забезпечення путівками здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету у державному бюджеті на поточний рік.

17. Закупівля санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ). З метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року у документації конкурсних торгів враховуються такі обставини: { Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1088 ( 1088-2012-п ) від 28.11.2012 }

закупівля робіт і послуг здійснюється лише у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, з урахуванням необхідності погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, та оплати сум, визначених договорами; { Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012, N 1088 ( 1088-2012-п ) від 28.11.2012 }

сума, визначена в договорі, та зобов'язання замовника за договором може коригуватися у разі уточнення показників державного бюджету;

зобов'язання у замовника виникають лише з надходженням коштів на здійснення процедури закупівель на його реєстраційний рахунок;

за наявності коштів на реєстраційному рахунку постачальник зобов'язаний надати послуги (видати путівки) до закінчення календарного року (крім послуг, що надаються санаторіями спінального профілю за путівками з лікуванням строком на 45 днів). { Абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1088 ( 1088-2012-п ) від 28.11.2012 }

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особам, зазначеним у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 ( 785-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартість самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям інвалідів відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) виплачується в порядку і розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. N 150 ( 150-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 358).
{ Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 617 ( 617-2008-п ) від 09.07.2008 }

20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснює Мінсоцполітики за пропозиціями Державної служби з питань інвалідів та ветеранів і керівників громадських організацій, статутна діяльність яких пов'язана з питаннями поліпшення соціального захисту ветеранів війни, які входять до складу Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни.
{ Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 5 ( 5-2012-п ) від 11.01.2012 }

20. Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад подають щокварталу до 5 числа наступного місяця відповідно Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації звіт про чисельність осіб, які одержали санаторно-курортні путівки у звітному місяці, мають право на забезпечення санаторно-курортними путівками.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської міськдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міськдержадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі з питань інвалідів та ветеранів узагальнений звіт. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 15 числа наступного місяця звіт Мінсоцполітики.

Форма звітів затверджується Мінсоцполітики.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187-2006-%D0%BF

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.