Бюджет та громадськість

ПОРЯДОК виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 228

Загальна частина

1. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (далі - компенсації) виплачуються інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

2. Компенсації призначаються:

особам, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - інваліди внаслідок трудового каліцтва), - за розпорядженнями управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції);

інвалідам будь-якої іншої категорії - за розпорядженнями Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій (далі - головні управління соціального захисту). { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

Розпорядження управління виконавчої дирекції оформляється у двох примірниках, перший - залишається в управлінні виконавчої дирекції, а другий - зберігається в особовій справі інваліда внаслідок трудового каліцтва. { Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

Розпорядження головного управління соціального захисту оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі інваліда, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілем, а другий надсилається органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі - районне управління соціального захисту).

3. Компенсації виплачуються:

інвалідам внаслідок трудового каліцтва - управліннями або відділеннями виконавчої дирекції;

інвалідам будь-якої іншої категорії - районними управліннями соціального захисту незалежно від органу, де інвалід перебуває на обліку як одержувач пенсії (довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії).

4. Інвалідам та дітям-інвалідам, які перебувають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, у місцях позбавлення волі компенсації не виплачуються.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

5. Компенсації виплачуються рівними частинами двічі на рік - у березні за перше та у вересні за друге півріччя поточного року з дня їх призначення.

6. Переплачена з вини інваліда сума компенсацій повертається ним добровільно або стягується у судовому порядку.

7. У разі смерті інваліда та дитини-інваліда компенсації, не виплачені своєчасно з незалежних від інваліда причин, виплачуються одному із членів його сім'ї (за згодою інших).

7-1. Інформація щодо призначення та виплати компенсацій вноситься до централізованого банку даних з проблем інвалідності. { Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

Компенсації на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів

8. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів призначаються:

1) інвалідам та дітям-інвалідам, які в установленому порядку забезпечені автомобілем;

2) інвалідам та дітям-інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів; { Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

3) інвалідам та дітям-інвалідам, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками. { Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

9. Для одержання компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів подаються:

1) заява;

2) технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім'я інваліда, законного представника дитини-інваліда;
{ Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

3) копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку;

4) висновок медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем (для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку).

10. У разі повернення інвалідом з будь-яких причин автомобіля головному управлінню соціального захисту (управлінню виконавчої дирекції) виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля припиняється з наступного місяця після повернення. Компенсації, що вже виплачені, інвалідом не повертаються, а враховуються у подальшому під час виплати компенсації на транспортне обслуговування.

11. Компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, одержаного безоплатно чи на пільгових умовах на десятирічний строк його експлуатації, призначаються на підставі заяви та усіх необхідних документів, що додаються до неї. { Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

Датою призначення компенсації у разі, коли автомобіль зареєстровано в органі Державтоінспекції, є дата подання заяви. { Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

Автомобіль, незареєстрований в органі Державтоінспекції, підлягає обов'язковій реєстрації у зазначеному органі і право на призначення компенсації настає з дати такої реєстрації. { Абзац пункту 11 в редакції Постанови КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

{ Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

12. Виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким головні управління соціального захисту видали автомобілі, що надійшли як гуманітарна допомога, провадиться на загальних підставах у межах коштів, що виділяються на цю мету.

13. У разі позбавлення інваліда або особи, якій передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда права керувати автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі перебування його у місцях позбавлення волі виплата компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля за відповідний період не провадиться.

Компенсація на транспортне обслуговування

14. Компенсація на транспортне обслуговування призначається інвалідам та дітям-інвалідам, які:

1) перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

2) перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями.

Якщо інваліди та діти-інваліди, які перебувають на обліку для безоплатного або пільгового забезпечення автомобілями, отримали їх, виплата компенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачуються компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. У період, за який виплачена компенсація на транспортне обслуговування, переплачена сума враховується в подальшому під час виплати компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів;

3) мають право на забезпечення автомобілем, але за власним бажанням відмовилися від нього і бажають одержувати компенсацію. У цьому разі компенсація на транспортне обслуговування за бажанням зазначених осіб призначається на весь період інвалідності, установлений МСЕК (для дітей-інвалідів - лікувально-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів);

4) мають право на безоплатне забезпечення автомобілем, але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним, або мають право на пільгове забезпечення автомобілем (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати члену сім'ї право на керування автомобілем;

5) мають право на забезпечення автомобілем (за 30 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з протипоказаннями до керування ним.

15. Підставою для призначення інвалідам та дітям-інвалідам компенсації на транспортне обслуговування (крім осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту) є висновок Кримської - в Автономній Республіці Крим, обласної, центральної міської (у мм. Києві та Севастополі) МСЕК про наявність у інвалідів медичних показань для забезпечення їх автомобілем і заява інваліда, законного представника дитини-інваліда. { Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 458 ( 458-2009-п ) від 13.05.2009 }

Підставою для виплати компенсації на транспортне обслуговування інвалідам I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1); інвалідам війни I групи по зору або без обох рук; інвалідам, які мають кукси обох ніг і рук, є заява та копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності.

16. Компенсація на транспортне обслуговування виплачується починаючи від дня подання інвалідом внаслідок трудового каліцтва заяви з усіма необхідними документами до відділення виконавчої дирекції, інвалідом будь-якої іншої категорії - до головного управління соціального захисту.

17. Районні управління соціального захисту подають щомісяця до 10 числа відповідно головним управлінням соціального захисту звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Головні управління соціального захисту подають двічі на рік (до 20 липня та 20 січня) Державній службі з питань інвалідів та ветеранів узагальнений звіт. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає двічі на рік (до 1 серпня та 1 лютого) звіт Мінсоцполітики.

Форма звітів затверджується Мінсоцполітики.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2007-%D0%BF

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.