Бюджет та громадськість

ПОРЯДОК регулювання тарифів на платні соціальні послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2005 р. N 268

1. Цей Порядок визначає механізм регулювання тарифів на платні соціальні послуги.

2. Механізм регулювання тарифів на платні соціальні послуги застосовується державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, юридичними особами, створеними відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - юридичні особи), фізичними особами, які надають платні соціальні послуги.

3. Тариф на платну соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

До собівартості платної соціальної послуги включаються:

прямі матеріальні витрати;

загальновиробничі витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати.

Перелік статей калькулювання собівартості платної соціальної послуги визначається державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, юридичними особами, фізичними особами, які надають платні соціальні послуги.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

4. Прямі матеріальні витрати визначаються на підставі відповідних нормативів. Якщо нормативи не затверджено, застосовуються розрахункові показники.

5. Державні та комунальні підприємства, установи і заклади соціального обслуговування, юридичні особи, фізичні особи, які надають платні соціальні послуги, в разі зміни результатів діяльності переглядають тарифи на платні соціальні послуги.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/268-2005-%D0%BF

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.