Бюджет та громадськість

Пільги на житлово-комунальні послуги

Мабуть, одним з найактуальніших питань у системі пільг України, є питання права на пільги щодо оплати громадянами житлово-комунальних послуг, а зважаючи на тенденцію до зростання цін на такі послуги, то актуальністю питання підвищується.
Законодавством визначені категорії населення, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг або звільнені від оплати. Наводимо нижче перелік пільг з посиланням на законодавство яким воно передбачається. Відповідно до ст. 20 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року громадянам, віднесеним до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи надається 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом. Зазначені пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою - інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним. Аналогічні пільги встановлені для громадян віднесених до 2 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Громадянам віднесеним до 3 та 4 категорії постраждалих від чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення, надається відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам. Усіма вищезазначеними пільгами користуються діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов'язану з цією катастрофою, а також сім'я, що має дитину-інваліда, за умови проживання дитини разом із сім'єю. Надаються пільги в обсягу аналогічному, як для громадян віднесених до 1, 2 категорії постраждалих, дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян.
Статтею 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 22 жовтня 1993 року встановлені пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, зокрема їм надається 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством, 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання, 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Інвалідам війни та прирівняним до них особам надаються аналогічні вищезазначеним пільги лише в 100-процентному відшкодуванні їх вартості в межах норм споживання. Учасникам війни, сім'ям загиблих, учасника бойових дій, інваліда Великої вітчизняної війни – 50 процентів відшкодовується. Зазначеними пільгами користуються члени сімей пільговиків.
Особи, що мають особливі заслуги перед батьківщиною і членів їх сімей які проживають разом з ними звільняються від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною (чоловіком), батьками померлих Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці незалежно від часу їх смерті.
Відповідно до ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» 16 грудня 1993 року, особи, що мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, звільняються від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг). Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави.
ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 року встановлює, що особам стали інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером надається зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів в межах норм, передбачених чинним законодавством. Така пільга надається за умови, що середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2035 «Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги» визначено, що Підставою для отримання (застосування) будь-яким платником податку (якщо розмір нарахованого (отриманого) місячного доходу у вигляді заробітної плати не перевищує суми, визначеної відповідно до підпункту 6.5.1 статті 6 Закону “Про податок з доходів фізичних осіб” пільги у розмірі, встановленому підпунктом 6.1.1 статті 6 Закону, є заява про застосування пільги
Закон України від 22.05.2003р. № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” передбачає надання платникам цього податку соціальних пільг. Податкова соціальна пільга надається платнику податку за умови, якщо його заробітна плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації, відшкодування) протягом звітного податкового місяця не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (підпункт 6.5.1. статті 6 Закону), тобто у 2008 році – 890 грн. (633 х 1,4). То б то, для осіб зазначених в ЗУ "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17.04.1991 вищезгадані пільги надаються, якщо розмір їхнього доходу протягом 6 останніх місяців не перевищує сукупного розміру прожиткового мінімуму за цей період для працездатної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. В ст. 27 ЗУ «Про службу безпеки України» 25 березня 1992 року працівники Служби безпеки України користуються усіма пільгами відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, мають право на пільги, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб. Також пільга зберігається за її (його) неповнолітніми дітьми або повнолітні дітьми, якщо вони є інваліди з дитинства, та за батьками військовослужбовця, які перебували на його утриманні.
ЗУ «Про пожежну безпеку» особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу, комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, про що же роз’яснювалось вище. Зазначена пільга зберігається за дітьми загиблого до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива.
ЗУ "Про міліцію" від 20.12.1990 року встановлює, що працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива в межах норм, встановлених законодавством. За дітьми працівника міліції, який загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива. Пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Працівникам міліції, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги, якщо виконуються вищезазначені умови.
ЗУ "Про статус суддів" від 15.12.1992 року встановлює, що суддям надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія, установка і користування індивідуальним домашнім телефоном). Такі ж пільги зберігаються за ними і після виходу у відставку.
Законом України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 року №1789- ХІІ гарантується пільга з 50-процентної знижки плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:
- прокурорам та слідчим прокуратури за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- пенсіонерам із числа прокурорів та слідчих прокуратури за умови, якщо середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Дане положення встановлене в ЗУ "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист " від 24.03.1998 р. Зазначеним пільгами також користуються також вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами.
Відповідно до ч. 4 ст. 57 ЗУ "Про освіту" від 23.05.1991 педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені абзацом першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом працівника за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.