Бюджет та громадськість

На які пільги може розраховувати одинока мати, і який порядок їх призначення?

Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Швеція і її система соціального захисту

Швеція є зразком соціал-демократичного шляху розвитку в сучасній концепції розвитку Європи. Цій країні вдається дотримуватися прогресивного напрямку, на відміну від інших держав, які йшли схожим шляхом, особливо, коли мова йде про вільний ринок послуг та розвиток малого і середнього бізнесу. Так, відійшли від цих постулатів Норвегія, Данія, Фінляндія.

Шотландія і її система соціального захисту

Цікаві і давні традиції має соціальна робота в одній із територіальних частин даної країни - Шотландії.

Надання соціальних послуг в Шотландії є дещо відмінним від решти Великої Британії. Причина цієї різниці полягає в історії Шотландії і в характеристиці її закладів і установ.

Медико-реабілітаційні пільги

До медико-реабілітаційних пільг зокрема належать:
- безоплатне або пільгове придбання ліків;
- пільгове санаторно-курортне лікування;
- виплата компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» таким правом наділені:

«Юридичний радник із соціальних питань" - нове електронне видання для організацій соціального спрямування

Центром громадської адвокатури за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочато реалізацію проекту «Реформування системи пільг та привілеїв в Україні – наближення до європейських стандартів». Проектом та програмою правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури двічі на місяць здійснюється видання «Юридичного радника з соціальних питань».

Соціальний захист населення в Польщі

В Західній Європі вважають, що кожне демократичне суспільство засновує своє соціальне забезпечення та розвиток на трьох складових: вільній ринковій економіці, представленій підприємницьким сектором; демократично обраній владі; і добровільними громадянськими інститутами, що включають, головним чином, неурядові організації – незалежний сектор. Ці три сили, що складають основу сучасного суспільства, можуть виконувати свої завдання тільки за умови взаємного співробітництва.

Соціальний захист населення у Великобританії.

Цікавим прикладом заміни пільг та різноманітних компенсацій якісними соціальними послугами для соціально вразливих категорій на основі персонального підходу є Велика Британія.

Огляд системи соціального захисту в країнах-учасницях Європейського Союзу

Цікавою для дослідження є система соціального захисту країн Європейського Союзу. Зважаючи на західне політико-економічне орієнтування України та плани щодо членства в ЄС, дослідження принципів, правових засад та форми соціального захисту в європейських державах-членах ЄС є одним із компонентів пошуку шляхів реформування системи соціального захисту в Україні.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

RSS-матеріал