Бюджет та громадськість

Якими є критерії для встановлення різних групи інвалідності?

Загалом підставою для встановлення І групи інвалідності є стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, неспроможності до самообслуговування і спричиняють до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення І групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у значному ІІІ ступені:
нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;
нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;
нездатність до орієнтації (дезорієнтація);
нездатність до спілкування;
нездатність контролювати свою поведінку;
значні обмеження здатності до навчання;
нездатність до окремих видів трудової діяльності.

Крім того, І група інвалідності поділяється на дві підгрупи: А та Б.

Критеріями встановлення підгрупи А І групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє повну нездатність до самообслуговування та повну залежність від інших осіб (необхідність постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги).

Критеріями встановлення підгрупи Б І групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє втрату можливості самостійного задоволення з допомогою технічних засобів і за умови відповідного облаштування житла більшості життєво необхідних фізіологічних та побутових потреб.

Критеріями встановлення ІІ групи інвалідності є ступінь втрати здоров’я, що спричиняє обмеження у вираженому ІІ ступені однієї чи декількох категорії життєдіяльності особи:
обмеження самообслуговування ІІ ступеня – здатність до самообслуговування з використання допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до самостійного пересування ІІ ступеня – здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до навчання ІІ ступеня – нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;
обмеження здатності до трудової активності ІІ ступеня – нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до орієнтації ІІ ступеня – здатність до орієнтації в часі та просторі за допомогою інших осіб;
обмеження здатності до спілкування ІІ ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;
обмеження здатності контролювати свою поведінку ІІ ступеня – здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності у помірно вираженому I ступені:

- обмеження самообслуговування I ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів;

- обмеження здатності самостійно пересуватися I ступеня - здатність до самостійного пересування з більшим витрачанням часу, часткового пересування та скорочення відстані;

- обмеження здатності до навчання I ступеня - здатність до навчання в навчальних закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу і/або з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, що навчає);

- обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня - часткова втрата можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25 відсотків, значне утруднення в набутті професії чи працевлаштуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають професії);

- обмеження здатності до орієнтації I ступеня - здатність до орієнтації в часі, просторі за умови використання допоміжних засобів;

- обмеження здатності до спілкування I ступеня - здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передавання інформації;

- обмеження здатності контролювати свою поведінку I ступеня - здатність частково контролювати свою поведінку за особливих умов.

Правові консультації надаються в рамках проекту «Центр з надання правової допомоги при вирішенні конфліктів, які виникають під час проходження медико-соціальної експертизи», що виконується Центром громадської адвокатури за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Правові консультації громадянам також надаються щоденно (з 10-00 до 17-00) у Центрі громадської адвокатури за адресою м.Львів, пр.Чорновола, 63, оф.413. Телефон (факс) 252-75-80, 0974865593, e-mail: cga@lawngo.net, www.pilga.in.ua

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.