Бюджет та громадськість

Що таке МСЕК і які особи повинні проходити дану комісію.

Загалом, порядок проведення медико-соціальної експертизи регулюється Положенням про медико-соціальну експертизу від 22 лютого 1992 року №83.

Дана експертиза проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які створюються за територіальним принципом. Дана експертиза проводиться з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації. Крім того, сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.
Також відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів» медико-соціальна експертиза дозволяє надати рекомендації щодо можливих для особи за станом здоров'я видів трудової діяльності та умов праці, потреби у сторонньому догляді, відповідних видів санаторно-курортного лікування і соціального захисту для найповнішого відновлення усіх функцій життєдіяльності особи.
Згідно даного Закону медико-соціальні експертні комісії визначають:
- ступінь обмеження життєдіяльності особи, стан працездатності, групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання;
- види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за станом його здоров'я;
- причинний зв'язок інвалідності із захворюванням чи каліцтвом, що виникли в дитинстві, уродженим дефектом;
- ступінь втрати здоров'я, групу, причину, зв'язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій або Чорнобильської катастрофи;
- ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціонарні установи соціального обслуговування;
- медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказання до керування ним.
Медико-соціальній експертизі підлягають особи, які втратили здоров’я внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежує їх життєдіяльність, а також, особи, які за чинним законодавством мають право на соціальну допомогу, компенсацію втраченого заробітку або звільнення від виконання відповідних обов’язків тощо (наприклад, особа що зазнала травми під час нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання).
Медико-соціальна експертиза потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання проводиться після подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, на якому потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду чи прокуратури.
Відповідно до Статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів» інвалідність і ступінь втрати здоров'я повнолітніх хворих встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності особі, визнаній інвалідом, встановлюється перша, друга чи третя група інвалідності. Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія "дитина-інвалід".
Огляд громадян у медико-соціальних експертних комісіях проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу. Якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з’явитися до медико-соціальної експертної комісії, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках (наприклад, коли громадянин проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості) МСЕК може прийняти рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.
Крім того, відповідно до нового Положення про медико-соціальну експертизу від 03.12.2009 року № 1317 передбачається, що у разі тимчасового легального перебування громадян України за кордоном на території держав, з якими укладено міждержавні договори про соціальне забезпечення, комісія може згідно із заявою хворого що досяг повноліття, потерпілого від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, інваліда прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно за результатами медичного обстеження в країні тимчасового перебування особи.
Експертиза повинна проводитись лише після повного та всебічного медичного обстеження, проведення необхідних досліджень, визначення діагнозів, одержання результатів відновного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, що підтверджують стійкий або необоротний характер захворювання.

Додаткова інформація
Правові консультації громадянам надаються щоденно (з 10-00 до 17-00) у Центрі громадської адвокатури за адресою м.Львів, пр.Чорновола, 63, оф.413. Телефон (факс) 252-75-80, 0974865593, e-mail cga@lawngo.net, www.pilga.in.ua. У разі потреби консультант може надати правову допомогу вдома або у стаціонарі, де він перебуває на лікуванні (за запитом на контакти центру тільки у Львівській області). Для інших областей – консультації електронною поштою, телефоном, консультації публікуватимуться на порталі та у газеті інвалідів «Благовіст».
Така діяльність здійснюється у рамках проекту «Центр з надання правової допомоги при вирішенні конфліктів, які виникають під час проходження медико-соціальної експертизи», що виконується Центром громадської адвокатури та Львівською обласною асоціацією інвалідів за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.