Бюджет та громадськість

Медико-реабілітаційні пільги

До медико-реабілітаційних пільг зокрема належать:
- безоплатне або пільгове придбання ліків;
- пільгове санаторно-курортне лікування;
- виплата компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» таким правом наділені:
1. особи, яким передбачено безоплатне відпускання лікарських засобів згідно із Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До таких осіб належать:
- учасники бойових дій та особи прирівняні до них;
- інваліди війни та прирівняні до них особи;
- учасники війни;
- особи на яких поширюється дія даного Закону;
- особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
2. особи, які мають особливі трудові заслуги перед державою відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». Такими особами вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;
3. особи, яким передбачено безоплатне відпускання лікарських засобів згідно із Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». До них належать:
- особи, які віднесені до першої категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
- неповнолітні діти, померлих громадян віднесених до другої категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою;
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до третьої категорії постраждалих;
- неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до третьої категорії постраждалих, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
- діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
- діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою
4. пенсіонери із числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, у зв’язку з інвалідністю та в разі втрати годувальника у мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);
5. діти віком до трьох років;
6. діти-інваліди до 16 років;
7. діти віком до 18 років, які перенесли у 1988 р. хімічну інтоксикаційну алопецію у м.Чернівцях;
8. дівчата-підлітки та жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи забезпечуються безоплатно засобами контрацепції відповідно до Національної програми планування сім'ї, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 р. N 736.

Також крім названих категорій осіб, у спеціальному додатку №2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2998 р. №1303 визначено перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно. До них належать: онкологічні захворювання, гематологічні захворювання, діабет (цукровий і нецукровий), ревматизм, пухирчатка, туберкульоз, дизентерія, дитячий церебральний параліч, бронхіальна астма, системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри, сифіліс, шизофренія та епілепсія, психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів), стан після операції протезування клапанів серця, СНІД, ВІЧ-інфекція, післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози та деякі інші види захворювань.
Крім того хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.
Лікарські засоби за наявності в особи відповідного захворювання відпускаються безоплатно лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким надано пільги.
Законодавством також передбачено пільговий (з оплатою 50% їхньої вартості) продаж лікарських засобів. Зокрема при амбулаторному лікуванні на умовах пільгового продажу відпускаються лікарські засоби за рецептами лікарів:

1. інвалідам І та ІІ груп внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання;
2. інвалідам з дитинства І та ІІ груп;
3. дітям віком від трьох до шести років;
4. особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. Відповідно до цього закону реабілітованими вважаються особи, які з політичних мотивів були необгрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, в тому числі "двійками", "трійками", особливими нарадами і в будь-якому іншому позасудовому порядку, за вчинення на території України діянь, кваліфікованих як контрреволюційні злочини за кримінальним законодавством України до набрання чинності Законом СРСР "Про кримінальну відповідальність
за державні злочини" від 25 грудня 1958 року;

5. особам, нагородженим знаком «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р.

Безкоштовно або на пільгових умовах хворим відпускаються лікарські засоби вітчизняного та іноземного виробництва згідно з Переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року №1071.
Дітям-інвалідам віком до 18 років лікарські засоби відпускають за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей, але в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя. Витрати, пов’язані з оплатою вартості лікарських засобів, покладено на органи охорони здоров’я за місцем, де ці ліки фактично відпускаються.

Відповідно до законодавства України право на безоплатне санаторно-курортне лікування мають:
1. діти-інваліди, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та один з батьків чи особа;
2. особи, які належать до І та ІІ категорії осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи;
3. особи, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;
4. учасники бойових дій та особи прирівняні до них;
5. інваліди війни. Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами соціального захисту населення, охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України та іншими органами за місцем перебування на обліку або за місцем роботи.
6. учасники війни;
7. особи на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
8. особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», особи що належать до ІІІ та IV категорії осіб, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС мають право на першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Також право на одержання пільгової путівки відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» мають право реабілітовані особи, які стала інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» ветерани праці мають переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; Особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України;
Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами користуються санаторно-курортним лікуванням. Порядок медичного відбору і направлення на санаторно-курортне лікування встановлюється Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством праці та соціальної політики України, а також колективними договорами та угодами.
Всі категорії осіб, у разі самостійного санаторного-курортного лікування чи неможливості отримати путівку мають право на одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Крім того інваліди війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною мають право на компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації.
Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 грошова компенсація виплачується інвалідам війни та інвалідам, зазначеним у Законі України "Про жертви нацистських переслідувань", за місцем їх обліку один раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань.
Грошова компенсація виплачується у таких розмірах:

? інвалідам I і II групи - 100 відсотків середньої вартості путівки;
? інвалідам III групи - 75 відсотків середньої вартості путівки.

Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, зазначеним у Законі України "Про жертви нацистських переслідувань", та ветеранам праці відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але не більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки, визначена відповідно до Порядку встановленого Кабінетом Міністрів України.

Синдикація

RSS-матеріал

Вхід

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.